art+escola_banner

ART + ESCOLA és un projecte referent de l’ensenyament de l’art contemporani als centres educatius.

ART + ESCOLA vol fomentar processos col·laboratius, conèixer el que s'està fent a les escoles en relació amb les arts, compartir-ho, contaminar els plantejaments i les metodologies entre els implicats, i portar a l'escola elements que formen part dels debats culturals actuals. En aquest cas les arts no són les manualitats, són un instrument articulador.

Liderat per ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona, el projecte es comença a treballar al Vallès Oriental el curs 2016-2017 amb l’impuls de la Fundació AC, la col·laboració del Museu de Granollers i el treball de dues assessores als centres educatius.

 

Temàtica, durada i estructura del projecte

En cada edició es proposa un tema prou ampli perquè es pugui treballar de forma interdisciplinària, des d’àmbits com les ciències socials, ciències naturals, educació visual i plàstica, audiovisual, tecnologia, matemàtiques, informàtica...

Es pot utilitzar qualsevol mitjà: vídeo, fotografia, pintura, dibuix, escultura, instal·lació, acció… i en relació també amb altres arts com publicitat i disseny, noves tecnologies de la imatge, cinema, arquitectura, teatre, etc.

L'edició 2021-2022 es treballarà entorn a LA CURA.

Tenir cura, cuidar. És un tema que es pot encarar des del tenir cura dels amics, de la família, de la gent gran... a nivell social, emocional i de valors, a nivell mediambiental. Evidentment a nivell de la salut, i per no oblidar les emocions i processos pels quals hem passat durant aquesta temporada. També a nivell de tenir cura del que diem, del que fem, de cuidar les presentacions, els resultats, els processos. De cuidar-nos els uns als altres.

Les obres s’exposaran al Museu de Granollers, des del 24 de maig al 5 de juny de 2022.
Mes informació i inscripcions a:  gestio@acgranollers.cat

 

Qui i com hi pot participar

A inicis del curs escolar s’obre la convocatòria; hi pot participar tot el personal docent d’educació infantil, primària i el professorat secundària. Es pot participar com a centre educatiu, a nivell de cicle o com a grup classe.


Compromisos del centre i del professorat participant:

  • Assistència a les reunions de presentació i coordinació.
  • Creació d’un projecte i d’un producte final.
  • Documentar el projecte.
  • Participar en les visites a l’exposició, adreçades als alumnes.
  • Demanar i lliurar als responsables del projecte els drets d'imatge dels alumnes.
  • Abonar 325€ a la Fundació AC per contribuir a les despeses que genera l’activitat.

Escoles Participants curs 2020-2021

  • Escola Mestres Montaña de Granollers.
  • Institut Lauro de Les Franqueses del Vallès.
  • Institut El Vern de Lliçà d’Amunt.
  • Escola Ginebró de Llinars.