art+escola_banner

ART + ESCOLA és un projecte referent de l’ensenyament de l’art contemporani als centres educatius.

ART + ESCOLA vol fomentar processos col·laboratius, conèixer el que s'està fent a les escoles en relació amb les arts, compartir-ho, contaminar els plantejaments i les metodologies entre els implicats, i portar a l'escola elements que formen part dels debats culturals actuals. En aquest cas les arts no són les manualitats, són un instrument articulador.

Liderat per ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona, el projecte es comença a treballar al Vallès Oriental el curs 2016-2017 amb l’impuls de la Fundació AC, la col·laboració del Museu de Granollers i el treball de dues assessores als centres educatius.


Temàtica, durada i estructura del projecte

En cada edició es proposa un tema prou ampli perquè es pugui treballar de forma interdisciplinària, des d’àmbits com les ciències socials, ciències naturals, educació visual i plàstica, audiovisual, tecnologia, matemàtiques, informàtica...

L'edició 2019-2020 es treballarà entorn a FICCIÓ.

Es pot utilitzar qualsevol mitjà: vídeo, fotografia, pintura, dibuix, escultura, instal·lació, acció… i en relació també amb altres arts com publicitat i disseny, noves tecnologies de la imatge, cinema, arquitectura, teatre, etc.


Qui i com hi pot participar

A inicis del curs escolar s’obre la convocatòria; hi pot participar tot el personal docent d’educació infantil, primària i el professorat secundària. Es pot participar com a centre educatiu, a nivell de cicle o com a grup classe.


Compromisos del centre i del professorat participant:

• Assistència a les reunions de presentació i coordinació
•  Creació d’un projecte i d’un producte final
• Documentar el projecte
• Participar en les visites a l’exposició, adreçades als alumnes.
•  Demanar i lliurar als responsables del projecte els drets d'imatge dels alumnes.
• Abonar 300€ a la Fundació AC per contribuir a les despeses que genera l’activitat.