art+escola_banner

Temporització

El professorat participant és qui decideix el temps de dedicació al projecte amb l’alumnat. La proposta ha de tenir una mínima durada per poder plantejar un treball coherent. El procés de treball ha d’incloure una metodologia, uns referents i un resultat final per mostrar-se.


Dates de l'exposició al Museu de Granollers

• Lliurament de peces: del 4 al 8 de maig de 2020
• Muntatge exposició: de l’11 al 25 de maig de 2020
• Exposició: del 26 de maig al 7 de juny de 2020
• Inauguració: dimarts 26 de maig a les 18 hores