art+escola_banner

Temporització

El professorat participant és qui decideix el temps de dedicació al projecte amb l’alumnat. La proposta ha de tenir una mínima durada per poder plantejar un treball coherent. El procés de treball ha d’incloure una metodologia, uns referents i un resultat final per mostrar-se.


Dates de l'exposició al Museu de Granollers

• Lliurament de peces: del 17 al 21 de maig de 2021
• Muntatge exposició: del 24 al 28 de maig de 2021
• Exposició: de l’1 al 13 de juny de 2021
• Inauguració: dimarts 1 de juny de 2021 a les 18 hores