art+escola_banner

Objectius

• Promoure i donar valor a la presència de l’art a l’escola.

• Donar suport als docents per desenvolupar projectes transversals, mostrar i difondre els treballs que es realitzen a partir d’un eix temàtic comú.

• Compartir recursos, metodologies i mecanismes d’avaluació, mitjançant la relació entre pràctiques artístiques contemporànies i pedagogia.

• Donar visibilitat als projectes i treballs que es realitzin en els centres educatius.